Jaarverslag 2018 Heilig-Hartziekenhuis Lier

Samenwerking

Een plaats waar elke collega een actieve bijdrage levert aan kwaliteitsvolle en veilig zorg.

Zorgnetwerk Briant

Op 9 mei 2018 tekenden het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, het Heilig-Hartziekenhuis van Lier, het AZ Sint-Maarten uit Mechelen en het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde een kaderovereenkomst voor de oprichting van het ziekenhuisoverschrijdend netwerk voor het zorggebied Bonheiden-Lier-Mechelen-Vilvoorde. Deze kaderovereenkomst volgt op de intentieverklaring die de vier ziekenhuizen in de loop van 2017 reeds ondertekenden en bekrachtigt de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen. Het netwerk kreeg de naam Briant.

De gemeenschappelijke visie op ziekenhuiszorg zal de verdere uitwerking en uitbouw van deze zorg binnen de vier locaties kaderen. Deze visie stelt nadrukkelijk de patiënt centraal en laat zien dat het netwerk kiest voor toegankelijke, persoonlijke en kwalitatieve zorg. Door de intensieve samenwerking en vergaande integratie van de ziekenhuisactiviteiten zullen zowel de patiënt als de ziekenhuizen, inclusief hun artsen en medewerkers, kunnen profiteren van de meerwaarde van de netwerkvorming. Aangepaste en persoonlijke zorg dicht bij de patiënt wordt op een hoger plan gebracht door het delen van specialisten, het uitspelen van schaalvoordelen en het benutten van de sterkten van elke partner.

Samenwerkingsakkoord tussen ziekenhuis en huisartsen vernieuwd

In 1998 was het ziekenhuis reeds pionier in het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met de huisartsen van de regio. Anno 2018 vinden we het nog steeds erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de manier van samenwerken en het delen van expertise met respect voor ieders specifieke taken, werkterrein en competenties. Daarom werd in maart 2018 het samenwerkingsakkoord tussen het Heilig-Hartziekenhuis enerzijds en de huisartsenkringen Dijle en Nete en Pallieterland anderzijds, hernieuwd.

Door een optimale begeleiding van de patiënt af te spreken, verbeteren we de kwaliteit van zorg voor deze patiënt. Wederzijds respect, goede communicatie en erkenning van ieders taken en expertise zorgen voor een goede verstandhouding en op die manier ook een kwaliteitsvolle zorg. Dit alles uiteraard met de patiënt in een centrale rol.

Continu bijscholen door symposia

Doorheen het jaar organiseren verschillende disciplines van het ziekenhuis diverse symposia voor zowel huisartsen, paramedici als eigen specialisten en verpleegkundigen. Voortdurende bijscholing is een noodzaak en bovendien zit deze filosofie vervat in het DNA van het Heilig-Hartziekenhuis, dat trouwens erkend is als opleidingsziekenhuis. Bij elk symposium wordt een externe specialist ter zake uitgenodigd als gastspreker. Zo kwamen o.a. reeds prof. Werner Jacobs (UZA), dr. Kris Vanhaecht (KULeuven), dr. Ellen Coeckelberghs (KULeuven) en prof. Paul Broos (KULeuven) aan bod.

Kunst in de gangen

Wie door de ziekenhuisgangen richting blok A (geriatrie, revalidatie en pijnkliniek) of blok D/E (pediatrie en materniteit) wandelt, komt geregeld een nieuwe tentoonstelling tegen. Elke twee maanden krijgt een kunstenaar of een vereniging de mogelijkheid om gratis haar werken tentoon te stellen voor het grote publiek. Doel? Win-win. De kunstenaar krijgt gratis expositieruimte én een publiek dat anders misschien nooit in aanraking zou komen met zijn of haar werken. Voor de patiënt of bezoeker is het een aangename afleiding tijdens de route door het ziekenhuis.

Fit 4 Life Lier ontvangt Lierse Kempenzonen

De eerste ploeg van voetbalclub Lierse Kempenzonen bracht op 14 november een bezoek aan de kinderen die deelnemen aan het Fit4Life project van het Heilig-Hartziekenhuis. Het Fit4Life project begeleidt kinderen met overgewicht en obesitas naar een gezondere levensstijl. De voetballers kwamen hen een hart onder de riem steken en namen voor de gelegenheid de rol als coach over.

In België kampt meer dan 20% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar met overgewicht. In bijna 5% van de gevallen spreken we zelfs over obesitas. Als ziekenhuis willen we niet alleen mensen genezen wanneer ze ziek zijn, maar we willen ook onze maatschappelijke rol vervullen in sensibilisering en begeleiding naar een gezonde levensstijl.

Multidisciplinaire aanpak voor chronische pijnaandoening na letsels

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een chronische pijnaandoening die ontstaat in een arm of been, meestal na een letsel. Voorbeelden van letsels zijn botbreuken, kneuzingen, snijwonden, operatie of een zenuwletsel. De pijn kan gepaard gaan met een zwelling en/of kleurverandering. Vaak treedt er in deze pijnlijke zone ook een verstijving van één of meer gewrichten op. CRPS kan een belangrijke impact hebben op het fysiek, sociaal en psychisch functioneren van een patiënt.

Multidisciplinaire aanpak bestaat uit een bezoek aan de revalidatiearts, kinesitherapeut en ergotherapeut. Zo wordt er in team gewerkt aan zowel over- of onderbelasting, bewegingsmogelijkheid, en –angst als het omgaan met beperkingen en het verwerven van nieuwe vaardigheden om de zelfredzaamheid te verhogen. Daarnaast kan een bezoek aan de pijnspecialist aangewezen zijn. Hier wordt voornamelijk gewerkt volgens het biopsychosociaal model waarbij aangeleerd wordt hoe met pijn om te gaan. De sociaal verpleegkundige tenslotte, kijkt mee of de job en/of dagbesteding die de patiënt deed, nog mogelijk is. Tenslotte kan in het pijncentrum beslist worden om aanvullend te behandelen met pijninterventionele technieken.

Binnen enkele weken of maanden hebben deze patiënten geen pijn of bewegingsbeperking meer, dankzij deze multidisciplinaire aanpak.

Cardiale revalidatie zorgt voor indrukwekkende daling van overlijdens

De behandeling van “ischemisch hartlijden en hartfalen” (klachten van het hart die ontstaan door onvoldoende bloedtoevoer) stopt niet met het plaatsen van een stent of het inhechten van een overbrugging. Het belangrijkste deel begint dan pas!

Daarom start onze dienst cardiologie een multidisciplinaire cardiale revalidatie. Deze zal naast de gestructureerde oefentherapie ook psychosociale begeleiding, dieetbegeleiding, rookstopprogramma’s omvatten, met als doel het optimaliseren van preventie alsook het verbeteren van therapietrouw, levenskwaliteit, stressreductie, werkhervatting, e.d. Studies wijzen immers uit dat sterftegevallen met 23% daalden bij patiënten die cardiale revalidatie volgden.

Patiënten met hartfalen met verminderde spierkracht van het hart wordt het standaard oefenprogramma bovendien specifiek aangepast en aangevuld met krachttraining om de spierzwakte te verbeteren.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2019 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden.
Website flavoured by eFlavours - ©2019 Alle rechten voorbehouden.