Jaarverslag 2019 Heilig-Hartziekenhuis Lier

Innovatie

Een plaats die zich klaarstoomt voor de toekomst en volop in vernieuwing is om steeds de hoogste kwaliteit na te streven bij het leveren van zorg, hulp en diensten.

Volledig vernieuwde moeder en kind afdeling opent haar deuren

Fase 2 van de verbouwing van het moeder & kind gedeelte van het ziekenhuis was een feit. Op 4 juli konden de eerste mama’s met hun couveusebaby hun intrek nemen op de vernieuwde couveuseafdeling.

De vernieuwde couveuseafdeling beschikt over twee couveuseruimtes met telkens drie bedjes en relaxstoelen voor de ouders, drie aparte verblijfskamers voor mama en baby, een reanimatiekamer en een intensieve kamer. In totaal is er plaats voor 13 baby’s. Nieuw in het ziekenhuis is het rooming-in principe waarbij mama’s in dezelfde kamer als hun couveusebaby verblijven, wat de band tussen ouder en baby versterkt.

De vernieuwde couveuseafdeling is tevens voorzien van een aparte keuken met televisie en zithoek voor alle mama’s en papa’s. Een ruimte waar ze in alle rust kunnen vertoeven om er iets te eten, te drinken of televisie te kijken. Ook is er een kinderhoekje voorzien voor alle grote broers en/of zussen die mee op bezoek komen.

De hele afdeling werd gerenoveerd in dezelfde moderne maar toch huiselijke en warme stijl als de verblijfskamers en het bevallingskwartier die eerder al een facelift kregen. Er werd bewust gekozen om verschillende ruimtes te creëren om zo de ouders en hun couveusebaby de nodige privacy te kunnen bieden. De kamers zijn zo ontworpen dat ze de band tussen de pas bevallen mama en haar kindje tijdens het prille begin versterkt zonder te moeten inboeten op alle nodige medische voorzieningen voor de baby.

Belgische primeur in hersenoperaties

Op maandag 16 juli 2018 werd in het Heilig-Hartziekenhuis een hersentumor verwijderd door middel van een nieuwe technologie die gebruik maakt van intra-operatieve fluorescentie in combinatie met een ‘yellow filter’. Een primeur voor België.

Tot dan werkten neurochirurgen in ons land met een microscoop met ‘blue filter’, een erg dure toepassing die de hersentumor in een soort wazig roos oplicht tijdens de operatie. Hiervoor dient de patiënt een pilletje te nemen enkele uren voor de operatie, dat het kwaadaardig weefsel doet oplichten door de blue filter. De neurochirurg kan dan met behulp van deze filter tijdens de hersenoperatie regelmatig controleren hoe ver hij staat met het verwijderen van de kwaadaardige tumor.

De nieuwste techniek maakt echter gebruik van fluorescentie die rechtstreeks in het lichaam wordt gebracht aan het begin van de operatie en die door een ‘yellow filter’ niet alleen de tumor in kwestie veel beter doet oplichten, maar ook het gezonde hersenweefsel perfect visualiseert. Opvallend detail: de blue filter kan voor slechts 1 type kwaadaardige hersentumoren gebruikt worden, de yellow filter kent een bredere waaier aan toepassingen. Recente studies tonen aan dat dit type van fluorescentie bruikbaar is bij de behandeling van meerdere types kwaadaardige hersengezwellen en ook zijn toepassingen heeft in de vasculaire chirurgie.

Voordelen zijn legio: niet alleen is de kostprijs voor deze behandeling een stuk goedkoper (5 euro per patiënt i.p.v. 1000 euro niet terugbetaald), er zijn geen gekende ernstige nevenwerkingen en de neurochirurg kan de yellow filter als werkinstrument hanteren, wat betekent dat we “real time” kunnen kijken en opereren door de filter en niet voortdurend hoeven te wisselen van filter om de voortgang te controleren. Bovendien moet de patiënt geen pilletje meer innemen en verloopt de onmiddellijke postoperatieve follow-up een stuk veiliger.

Een digitale sprong vooruit

2018 stond in het teken van de digitale (r)evolutie in het ziekenhuis. Zo werden de patiëntenmaaltijden in een nieuw jasje gestoken. Het nieuwe programma C-Meal Web zorgt ervoor dat de voedingsassistenten in een handomdraai de keuze van de patiënten kunnen aanvinken, met ook al meteen de aangepaste dieetkeuzes indien van toepassing. Zo wordt bv. een diabetespatiënt automatisch onthouden door het systeem waardoor deze een juiste, aangepaste menukeuze voorgeschoteld krijgt bij een volgend verblijf in het ziekenhuis. Ook de voedselverspilling van het voorgaande systeem is weggewerkt: door te werken met vaste componenten kunnen niet alleen patiënten een betere keuze maken, ook de keuken werkt efficiënter en zorgzamer.

Artsen, verpleegkundigen en paramedici kunnen voortaan vanop eender welke pc in het ziekenhuis met hun badge inloggen om patiëntengegevens te consulteren. Veilig én bovendien zeer efficiënt. Onderzoeksresultaten checken, patiëntendossier raadplegen, scans bespreken, enz. kan nu dus in een handomdraai. Zo kunnen ze meer aandacht besteden aan de patiënt.

Op 14 februari zag het intranet het licht. Dit digitaal interne communicatieplatform werd ondertussen een van de belangrijkste kanalen om medewerkers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de ziekenhuismuren. Door de automatische opstart en handige apps op de homepage van het platform heeft elke medewerker, student, arts of vrijwilliger bovendien met één klik toegang tot de meest belangrijke toepassingen zoals Infoland, Ultimo of de labogids.

Ook de boekhouding stapte begin 2018 over op de digitale trein met de komst van het softwareprogramma Arco. Als je weet dat er in het jaar 2017 zo’n 23.000 facturen moesten verwerkt worden, is het werken met Arco een hele stap vooruit in efficiëntie- en tijdswinst.

Nieuw zorgpad voor voetchirurgie

De dienst orthopedie introduceert een nieuw digitaal zorgpad rond voetchirurgie. Het nieuwe zorgpad wil de patiënt zo veel mogelijk kunnen betrekken bij zijn/haar pathologie en brengt het hele proces van vóór de operatie t.e.m. de revalidatie in kaart.

De aanvang van beide zorgpaden is gelijkaardig, enkel de revalidatie verschilt naargelang de ingreep. Na de raadpleging krijgt de patiënt via mail een vragenlijst toegestuurd met twaalf standaardvragen die te maken hebben met de voet- en enkelklachten. Deze standaardvragen werden opgesteld door de Europese Vereniging van voetchirurgie. Er is een aparte vragenlijst voorzien voor sporters. Daarnaast is er ook een vragenlijst gericht op de quality of life van de patiënt. Elke vragenlijst heeft dus een eigen focus die belangrijk is voor het in kaart brengen van de pathologie van de patiënt.

Twee weken voor de operatie krijgt de patiënt via e-mail enkele informatiefilmpjes toegestuurd die hem/haar helpen bij het voorbereiden op de operatie. Deze filmpjes geven uitleg en tips over hoe jezelf te behelpen zonder veel te steunen op de te opereren voet/enkel.

Patiënten krijgen bovendien op weloverwogen tijdstippen e-mails met vragen naar de pijnmeting zowel voor als na de operatie. De pijn van de patiënt wordt zichtbaar voorgesteld via een grafiek d.m.v. de VAS score. Op die manier kan de patiënt zijn/ haar evolutie duidelijk waarnemen gedurende het hele zorgproces. Evolutierapporten worden doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier.

Het nieuwe digitaal zorgpad is zodanig ontworpen dat het gebruiksvriendelijk en perfect consulteerbaar is op een smartphone en/of tablet met als doel de patiënt zo veel mogelijk te betrekken bij zijn/haar pathologie. De digitalisering van het zorgpad stelt de patiënt in staat zijn/haar evolutie te raadplegen op elk gewenst moment.

Chemotherapie aan huis

Thuishospitalisatie is een van de 12 pilootprojecten uit het plan van aanpak van voormalig minister van volksgezondheid Maggie De Block voor de hervorming van het ziekenhuislandschap. In samenwerking met het UZ Antwerpen en het Imeldaziekenhuis uit Bonheiden, kunnen zo’n 1300 kankerpatiënten die zich vrijwillig hebben opgegeven, een relatief eenvoudige behandeling thuis laten uitvoeren.

De behandeling in het ziekenhuis zorgt voor vele patiënten voor de nodige stress. Thuishospitalisatie biedt tal van voordelen: verzorging op maat, in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving. De patiënt hoeft zich niet meer te verplaatsen, waardoor meer tijd kan doorgebracht worden met vrienden en familie. Tenslotte loopt de patiënt minder kans op ziekenhuisinfecties.

Langdurige antibioticatherapie thuis

Sommige infecties vereisen een langdurige intraveneuse antibioticatherapie die op basis van een aantal criteria kan voortgezet worden in de thuissetting. Dit soort programma’s worden omschreven als OPAT (Outpatient Parental Antimicrobial Therapy). Het voornaamste doel van OPAT is patiënten toe te laten om hun therapie op een veilige en doeltreffende manier verder te zetten in hun eigen comfortabele thuisomgeving zodat ze hun dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten. Belangrijke voordelen hiervan zijn o.a. te vinden op vlak van kwaliteit van zorg, kostenbesparing en patiëntencomfort.

De eerste dosissen van het antibioticum worden in het ziekenhuis toegediend zodat een eventuele reactie op het geneesmiddel daar kan worden opgevolgd. Via informatiebrieven, brochures en communicatie tussen het ziekenhuis, de huisarts, de thuisverpleegkundige en de patiënt wordt elke partij zo goed mogelijk geïnformeerd over de therapie zodat deze veilig kan verlopen en er adequaat kan worden gereageerd op mogelijke problemen zoals bv. complicaties met de katheter…

Digitale innovatie in kader van epilepsie

Helpilepsy, zo heet het digitale epilepsiedagboek dat sinds begin januari 2018 gratis beschikbaar is voor patiënten. Het digitaal noteren van epileptische aanvallen, medicatie en mogelijke nevenwerkingen maakt het mogelijk voor arts en patiënt om samen objectieve data te kunnen bespreken. Deze tool geeft de arts onmiddellijk een overzicht van effectiviteit van de behandeling of nevenwerking. De neuroloog kan ook tussentijds de ziekteactiviteit volgen. Helpilepsy, een ontwikkeling van onze Lierse neurologen, was in 2018 laureaat in het in4care programma. Staat op het programma voor 2019: het digitale migrainedagboek.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2019 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden.
Website flavoured by eFlavours - ©2019 Alle rechten voorbehouden.