Jaarverslag 2019 Heilig-Hartziekenhuis Lier

Samenwerking

Een plaats waar elke collega een actieve bijdrage levert aan kwaliteitsvolle en veilig zorg.

Activiteitenkalender

Content

Initiatieven: pizza-verkoop, toekomst voor Senegal (Maggezien #09)

Content

50 jaar Pallieterkes (Maggezien #08)

Content

Samenwerking eerstelijnszone
Pallieterland & HeiligHartziekenhuis Lier

De hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen is ondertussen een feit, 60 eerstelijnszones (ELZ) werden regionaal afgebakend. Zo werd ook ELZ Pallieterland gevormd uit de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst. Veranderteams en veranderfora werden opgericht om per ELZ te werken aan een gedeelde visie. Partners uit de zorg- en welzijnssector werden samengebracht, leerden elkaar kennen, deelden elkaars ideeën en zetten op die manier hun eerste stappen naar een waardevolle regionale samenwerking.

Pancreascentrum 2019

Vanaf 15 juli 2019 werd de zorg voor zeldzame tumo­ren en complexe chirurgie door de overheid beperkt tot een kleine groep referentiecentra in Vlaanderen. Binnen het BRIANT-netwerk kwam door de intensieve samenwerking van de betrokken artsen, diensten en ziekenhuizen het pancreasconsortium Heilig-Hartzie­kenhuis Lier – Imeldaziekenhuis Bonheiden tot stand. De erkenning als gespecialiseerd pancreascentrum is een bevestiging van de kwaliteit inzake pancre­asbehandelingen die wij reeds verschillende jaren aanbieden in de regio.

Binnen een erkend referentiecentrum wordt pancre­aschirurgie gecentraliseerd op één campus. Hier zal dit het Imeldaziekenhuis Bonheiden worden. Vanaf 1 januari 2020 zullen pancreasoperaties enkel nog uitgevoerd worden in Bonheiden door een vast operatieteam (dr. Filip Gryspeerdt en dr. Koen Ver­meiren). Diagnostische onderzoeken, preoperatieve oppuntstelling, voor- en nabehandeling en oncologi­sche follow-up blijft aanwezig in het HeiligHartzie­kenhuis Lier.Binnen een erkend referentiecentrum wordt pancre¬aschirurgie gecentraliseerd op één campus. Hier zal dit het Imeldaziekenhuis Bonheiden worden. Vanaf 1 januari 2020 zullen pancreasoperaties enkel nog uitgevoerd worden in Bonheiden door een vast operatieteam (dr. Filip Gryspeerdt en dr. Koen Ver¬meiren). Diagnostische onderzoeken, preoperatieve oppuntstelling, voor- en nabehandeling en oncologische follow-up blijft aanwezig in het HeiligHartziekenhuis Lier.

Fellowship timmert mee aan toekomst ziekenhuis

Het HeiligHartziekenhuis van Lier is in volle transformatie. Artsen, verplegend personeel, medewerkers, directie en raad van bestuur werken eendrachtig aan een mooie toekomst voor de gezondheidszorg in Lier en omgeving. En we luisteren daarvoor ook graag naar de inzichten, opmerkingen en suggesties van onze klanten en stakeholders. Dat doen we via uitgebreide patiëntenbevragingen, én via de creatie van een selecte adviesgroep: de ‘Fellowship-raad’ van het HeiligHartziekenhuis.

Dat Fellowship – opgericht begin 2019 – bestaat uit 10 invloedrijke, geëngageerde en sociaal mondige personen uit Lier en de omliggende dorpen, en komt vier maal per jaar samen. Doel is dat de leiding van het ziekenhuis hen informeert over de stand van zaken en de toekomstplannen van het ziekenhuis enerzijds, en anderzijds luistert naar wat zij opvangen aan echo’s over ons ziekenhuis en wat ze aan verbeterpunten zien. Tegelijk kunnen de leden van het Fellowship op basis van de gedetailleerde informatie die ze ontvangen, het hinterland rond Lier beter kenbaar maken dat er een nieuwe wind door het ziekenhuis waait, dat we de achterstand op vele vlakken snel aan het wegwerken zijn, en dat we ambitieuze toekomstplannen hebben voor de gezondheidszorg in Lier en omstreken.

Week van de pijn 2019

Content

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2019 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden.
Website flavoured by eFlavours - ©2019 Alle rechten voorbehouden.