Jaarverslag 2019 Heilig-Hartziekenhuis Lier

Wie zijn wij?

Een plaats waar “Een hart voor zorg” geen holle slogan is maar waar alle stakeholders samenkomen met slechts één doel voor ogen: de patiënt centraal zetten.

Missie en visie

Trouw aan de traditie en afkomst, met respect voor de tradities en historische waarden en principes, aangepast aan de moderne behoeften en omstandigheden, is onze missie:

Met een groot hart voor hoog kwalitatieve zorg, in een collegiale samenwerking tussen alle stakeholders van het ziekenhuis, voor iedereen die er beroep op doet, ongeacht ras, geslacht, afkomst, taal, stand of religieuze en politieke overtuiging, deontologisch, moreel, ethisch correcte zorg aanbieden, met respect voor het leven, eerlijk in oordeel en transparant en toegankelijk in communicatie.

Cliëntgerichtheid

Wat?

Cliëntgerichtheid wil zeggen dat we de patiënt centraal stellen in alles wat we doen. Het betekent protocollen volgen maar ook verder kijken dan de regels. Dat we aandacht hebben voor de mens achter de patiënt. Een patiënt verwacht immers dat hij persoonlijk benaderd wordt en dat we aandacht hebben voor zijn zorgen en vragen.

  In de praktijk?

  Je in de plaats stellen van de patiënt: wat zou jij willen in deze situatie en op dat moment? Een tweede keer iets uitleggen, zorgen voor een goede bewegwijzering, nuttige tips op de infoschermen, respect hebben voor zijn privacy, een eindje meelopen als iemand slecht te been is, … er zijn 101 kansen om het verschil te maken. Het zit ‘m ook in de kleine dingen.

   Waarom?

   Patiënten zijn klanten. Die moeten we aantrekken en tevreden houden. Van onthaal tot ontslag. Een tevreden patiënt maakt reclame voor ons ziekenhuis. Werken in een organisatie waar men vol lof over is, is bovendien motiverend.

   • Het correct, respectvol, eerlijk en transparant behandelen van elke cliënt (ongeacht ras, geslacht, afkomst, politieke, maatschappelijke en religieuze overtuiging).
   • Zich te allen prijze verzetten tegen daden, beslissingen en hande- lingen waarbij mensen gediscrimineerd worden.
   • Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de cliënten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

   Kwaliteit en veiligheid

   Wat?

   Kwaliteit en veiligheid vormen het fundament van een ziekenhuis. Dat we met maar liefst 97% slaagden op onze eerste NIAZ-accreditatie bewijst hoe belangrijk we dit vinden. NIAZ helpt om onze ambitie van kwaliteitsziekenhuis waar te maken. Verbeterpunten brengen we in kaart en pakken we stelselmatig aan. Ja, dat vraagt veel inspanning: we moeten meer registreren, checklists overlopen, tijd steken in goede handhygiëne, … maar door die regels toe te passen, zijn risico’s beter onder controle.

    In de praktijk?

    De certificering is een middel om voortdurend te verbeteren, waarbij iedereen aan de slag gaat met verbeteracties.

     Waarom?

     Dankzij het NIAZ-label kunnen patiënten met zekerheid zeggen: in het Heilig-Hartziekenhuis ben ik zeker van kwaliteitsvolle, deskundige en veilige zorg.

     • De hoogste kwaliteit nastreven bij het leveren van zorg, hulp en diensten.
     • Op de hoogte zijn van het beleid, de procedures en de werkinstructies die op de eigen werkzaamheden van toepassing zijn en deze correct, kwali- teitsvol en veilig toepassen.
     • Professionaliteit hoog in het vaandel dragen door permanente scholing en bijscholing, een lerende attitude en oog voor innovatie.
     • Kwaliteits- en veiligheidsrisico’s opmerken, signaleren en voorstellen tot verbetering formuleren naar de rechtstreekse leidinggevende.
     • De hoogste morele standaarden, de strengste deontologische regels, een strikt ethisch kader en de wet- en regelgeving respecteren.
     • Absolute discretie garanderen over patiënten, collega’s en stakeholders.

     Collegialiteit en samenwerking

     Wat?

     Als je samenwerkt dan worden er dingen mogelijk die je niet in je eentje kan. Het leidt tot groei van de organisatie, maar ook tot persoonlijke groei, want je zet je in voor gezamenlijke doelen die je eigen functie overstijgen. Collegialiteit is daarbij de lijm in de organisatie die de mensen bijeenhoudt.

      In de praktijk?

      Dat je als team optimaal functioneert, is een verantwoordelijkheid van elke medewerker. Eén kink in de kabel en het radarwerk stuikt in elkaar. Collegialiteit betekent dat je je richt op de ander. Het gaat over respect hebben voor elkaar. Over verschillen waarderen. Elkaar vertrouwen. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Het begint bij: elkaar goeiedag zeggen, vriendelijk zijn, luisteren, de dingen met een glimlach doen. Een probleem van een collega ook als jouw probleem zien.

       Waarom?

       Simpel: zonder samenwerking en collegialiteit redden we het niet. Als we samenwerken halen we resultaten waar we trots op kunnen zijn.

       • Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samen- werking een onderwerp betreft dat niet van eigen belang is.
       • Correct en respectvol omgaan met alle medewerkers, patiënten, leveranciers en partnerbedrijven.
       • Samenwerken teneinde de zorgverlening te optimaliseren en kwaliteitsvolle en veilige zorg te borgen.

       Betrokkenheid

       Wat?

       Betrokkenheid is iets wat vanzelfsprekend hoort bij een job in de zorg. Voel je je niet betrokken bij ene patiënt, dan ben je in een ziekenhuis niet op de juiste plaats. Betrokkenheid wil ook zeggen dat je je verbonden voelt met je team, je afdeling en het ziekenhuis.

        In de praktijk?

        Een patiënt voelt het verschil als je écht luistert, interesse toont en zorgt dat een probleem opgelost geraakt. Dat je niet stopt bij “ik weet het niet” of “dit is niet voor mij”. Goed samenwerken met collega’s is dus heel belangrijk.

         Waarom?

         Betrokkenheid heeft een positief effect op de ervaring van de patiënt. Een patiënt zal ook sneller doen wat je vraagt als je interesse toont en betrokken bent.

         • Zich verbonden tonen met de organisatie, functie en taak. De belangen ervan verdedigen bij anderen.
         • Steeds respectvol en correct communiceren over het ziekenhuis, medewerkers, patiënten en stakeholders.
         • Geen misbruik maken van informatie die je binnen het ziekenhuis verkrijgt.

         Strategische doelstellingen

         Hoge kwaliteit en veiligheid van zorg met actieve betrokkenheid van de patiënt.

         Innovatief denken.

         Attractieve en bezielende werkomgeving.

         Constructieve interactie met stakeholders.

         Procesoptimalisatie en efficiëntiewinsten.

         Gezonde financiële structuur.

         Investeringsbeleid in infrastructuur, apparatuur, communicatie en digitale informatie.

         Jaarresultaten

         Financiële resultaten

         2017

         € 134.955.188

         Omzet

         +5,54%

         2018

         € 142.431.242

         2017

         € 8.646.066

         Investeringen

         + 18,18%

         2018

         € 10.217.891

         Resultaat boekjaar

         2018

         € 651.895

         Medewerkers

         Mannen

         168

         Totaal

         1156

         Vrouwen

         988

         Voltijds
         458

         Deeltijds
         698

         130

         Artsen

         140

         Administratief

         721

         Verpleging

         98

         Paramedisch

         60

         Vrijwilligers

         197

         Andere

         Raadplegingen

         Patiëntentevredenheid

         8,7/10

         32.258

         Dagopnames

         948

         Bevallingen

         102.291

         Raadplegingen

         451

         Erkende bedden

         22.485

         Contacten spoed

         14.552

         Klassieke verblijven

         Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

         ©2019 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden.
         Website flavoured by eFlavours - ©2019 Alle rechten voorbehouden.