Innovatie

Een plaats die zich klaarstoomt voor de toekomst en volop in vernieuwing is om steeds de hoogste kwaliteit na te streven bij het leveren van zorg, hulp en diensten.

HeiligHartziekenhuis Lier schaft revolutionair gerobotiseerd navigatieplatform aan voor rug- en nekoperaties

Voortaan worden alle geïnstrumenteerde nek- en rugoperaties in het HeiligHartziekenhuis van Lier uitgevoerd met een genavigeerde robotarm. Dit GPS-gestuurd systeem zorgt voor een accuraatheid bij het plaatsen van schroeven in de wervelkolom van 100%, wat vele voordelen oplevert voor zowel patiënt als chirurg.

Het systeem biedt niet alleen een verbeterde visualisatie van de anatomie van de patiënt gedurende de procedure, het is bovendien ontworpen om de chirurgische ‘workflow’ te vereenvoudigen en de blootstelling van straling aan chirurgen en personeel te verminderen. De GPS-werking zorgt voor een exacte positionering van de instrumenthouder of geleidebuis voor het begeleiden van chirurgische instrumenten tijdens het plaatsen van spinale schroeven.

Robotnavigatie is de combinatie van robottechnologie en navigatietechnologie in één platform. Op basis van een referentie- en beeldregistratieproces is de robot dan in staat zijn eigen positie in zijn referentiekader te bepalen. Op basis van een door de chirurg gedicteerd plan, navigeert de robotarm naar het vooraf geplande traject. Tijdens de beweging volgt de camera de robotarm en eventuele bijbehorende instrumenten, net als een gps in de auto.

HeiligHartziekenhuis Lier zet in op robotchirurgie voor plaatsing van knie- en heupprothesen

De dienst orthopedie van het HeiligHartziekenhuis in Lier plaatst voortaan knie- en heupprotheses door middel van chirurgische robots. Deze robots analyseren de vorm van de knie of heup in drie dimensies en laten de chirurg op die manier toe de ingreep eerst op een computerscherm te simuleren.

Robotica in de prothesechirurgie betekent niet dat de ingreep volledig automatisch door een machine wordt uitgevoerd. De robot is wel een zeer precies instrument dat door de chirurg wordt bediend en toelaat nauwkeuriger en meer reproduceerbaar te werken.

Werking

De robot analyseert de vorm van de knie of heup in drie dimensies en laat de chirurg toe de ingreep eerst op een computerscherm te simuleren. Alle gevolgen van een bepaalde componentplaatsing voor de functie van de prothese worden door de computer berekend en zijn zichtbaar voor de chirurg. Eens de computer de optimale positie heeft gevonden voor elke individuele patiënt kan de chirurg met zijn intelligente robot (smart tool) de ingreep extreem precies uitvoeren, volledig in overeenstemming met de simulatie.

Door deze investering kunnen we onze patiënten nauwkeurigere en meer reproduceerbare chirurgie bieden. Dat moet leiden tot betere resultaten en langere overleving van de prothesen. We zijn met andere woorden bijzonder trots om als pionier in de brede Kempense regio te kunnen uitpakken met deze technologie.”

Volgende mijlpaal elektronisch patiëntendossier bereikt

In februari 2021 bereikten we alweer een mijlpaal in de digitale evolutie met de start van het elektronisch verpleegkundig, paramedisch, medisch dossier EN elektronisch medisch voorschrift van PrimUZ. Voortgaand zou alle psychiatrische zorg elektronisch geregistreerd worden en niet meer op papier. 

Later in 2021 ging ook het sociaal dossier, dat gebruikt wordt door sociale dienst en de psychologen, van start.

Gespecialiseerde raadpleging epilepsie bij kinderen

Epilepsie is een aandoening van het centraal zenuwstelsel die zich uit in de vorm van aanvallen. De aanvallen, die spontaan en herhaaldelijk optreden, worden veroorzaakt door een tijdelijk verstoorde elektrische activiteit in de hersenen. 4 op 10 epilepsiepatiënten zijn jonger dan 16 jaar. Bij 3 op 4 groeit de ziekte er weer uit.

De diagnose van epilepsie bij hun kind doet de meeste ouders schrikken. Nochtans zijn er heel wat goedaardige vormen van epilepsie waarbij kinderen normaal ontwikkelen en waar ze kunnen uitgroeien na de puberteit. 

Er bestaan veel verschillende vormen van epilepsie. Sommige kinderen zijn kortdurend afwezig (absence-epilepsie), andere kinderen vertonen ongecontroleerde spiersamentrekkingen, al dan niet met verlies van bewustzijn.

De diagnose wordt gesteld met behulp van een EEG, ook wel hersenfilmpje genoemd. Met een speciaal mutsje met ingebouwde electroden dat op het hoofd wordt gezet wordt de elektrische activiteit opgemeten die door de hersenen worden gegenereerd. Tijdens een epileptische aanval treden in de hersenen namelijk ontladingen op, die meestal als pieken of piekgolven op het EEG te zien zijn. Er gebeurt ook een hersenscan (MRI) om te kijken of de epilepsie vanuit een bepaalde zone van de hersenen komt.

Onze kinderarts dr. Lieve Verstraete houdt elke woensdag gespecialiseerde raadpleging kinderepilepsie om een geschikte behandeling, op maat van het kind, op te stellen.

C-meal app laat patiënten hun maaltijdkeuze zelf maken

Patiënten kunnen tijdens hun verblijf in ons ziekenhuis zelf hun maaltijdkeuze online doorgeven (met smartphone of tablet) dankzij de ‘c-meal app’. Belangrijk om weten is dat deze online tool rekening houdt met eventuele diëten of allergieën of de patiënt nuchter houdt wanneer dit noodzakelijk is. Heeft de patiënt geen smartphone of tablet? Geen enkel probleem, een familielid of vertrouwenspersoon kan perfect vanop afstand de maaltijdkeuze doorgeven.

Breng een virtueel bezoek aan de moeder en kind afdeling

Goed nieuws voor alle zwangere vrouwen en ouders in-spé: wie een bezoekje wilt brengen aan de vernieuwde materniteit, neonatologie en verloskwartier, hoeft zich niet noodzakelijk te verplaatsen. De virtuele toer, waarbij het hele traject voor zowel spontane bevallingen, als spoedbevallingen en keizersnede in 360° kan bekeken worden, is een feit. Infopunten op elke foto geven de bezoeker de gewenste informatie.

Virtual Reality als voorbereiding voor kinderen op een ingreep

Een kind dat een operatie moet ondergaan, een moment dat zowel voor kind als ouder vaak veel stress en angst met zich meebrengt. Op korte termijn kan extreme angst de voltooiing van een vereiste medische procedure dwarsbomen, terwijl dit op lange termijn de kinderen kan ontmoedigen om gebruik te maken van medische behandelingen. Om deze angst te verlichten besliste het ziekenhuis om mee te doen aan het ‘Immersive Care’ project van Thomas More Hogeschool. Doel van dit project is zowel de ouders als het kind via een 360° draaibare video in te lichten over de ingreep die hen te wachten staat.

Zowat een week voordat de ingreep plaatsvindt, komt het patiëntje met (één van de) ouders op zogenaamde “preconsultatie” om niet alleen papierwerk in orde te brengen, maar ook de nodige uitleg te krijgen over de operatie, voorbereidingen en nazorg. Het ideale moment dus om ook de virtuele toer te bekijken.

De virtuele toer bestaat uit 360° beelden van het traject dat het kind op de dag van de operatie letterlijk zal gaan wandelen of in bed zal zien richting de operatiezaal.

Uit de testfase is alvast gebleken dat ouders geruster zijn en hun kind minder angstig is om aan de operatie te beginnen. “Dankzij deze methode kunnen we reeds vóór de ingreep een betere band scheppen met de kinderen” vertelt Charissa Stroobants, spelleidster. “Dat geeft niet alleen rust voor onze patiënten maar ook meer voldoening voor ons. Zo geven we op een virtuele manier bijkomende invulling aan “een hart voor zorg.”

Vlot op je bestemming dankzij een nieuwe bewegwijzering

Gedaan met aanduidingen allerhande, je bestemming bereik je voortaan vlot aan de hand van een volledig vernieuwd routesysteem. Het nieuwe systeem is duidelijk, flexibel en eenvoudig te begrijpen. Ben je patiënt en heb je een afspraak bij één van onze specialisten? Dan volg je het routenummer dat bij jouw afspraak hoort en verplaats je jezelf met de blauwe lift. Deze routenummers vind je op de wegwijzers doorheen het ziekenhuis. Ook aan elke lift vind je voortaan een overzichtsbord met vermelding van de routenummers. Kom je op bezoek bij een familielid of kennis? Dan neem je de groene lift.

Op bezoek tijdens corona? Gebruik de bezoekersapp!

De aanhoudende coronagolven maakten de bezoekregeling voor de ziekenhuizen er niet makkelijker op. Om een evenwicht te kunnen bewaren tussen het toelaten van bezoek enerzijds en het in toom houden van te grote aantallen personen tegelijk anderzijds, lieten we een app ontwikkelen waarmee familieleden van patiënten hun bezoekmoment konden reserveren. De app combineerde op een slimme manier het uniek identificatienummer van de patiënt met beschikbare bezoekmomenten per kamer. Een bevestiging met QR-code gaf toegang tot het ziekenhuis binnen het gereserveerde tijdsslot.

Volledig vernieuwde dienst spoedgevallen opent de deuren

Met vier grote zones (pediatrische zone, fasttrackzone, algemene behandelingszone en een reanimatiezone), veel daglicht en een eigen ruimte voor radiografie zette de volledig vernieuwde spoeddienst haar deuren open voor het publiek. Voortaan zullen ze zo’n 23.000 patiënten per jaar kunnen opvangen in een state-of-the-art spoeddienst met eigen medische beeldvorming.

Na de triage kom je als patiënt in de juiste wachtzaal of onderzoeksruimte terecht. Voor de kleinste is er een eigen aangepaste en kindvriendelijke wachtzaal gecreëerd. Ondanks de hectiek die een spoeddienst kenmerkt, kan je als patiënt toch op een meer vlotte, aangename en vooral efficiënte manier ontvangen worden.

Wie via de ambulance binnenkomt, kan rechtstreeks naar de reanimatiezone worden begeleid. Naast een reanimatiezone beschikken we eveneens over twee isolatieruimtes, een afzonderingsruimte en een decontaminatiekamer. Vanwege toekomstige pandemieën of coronapieken is de accommodatie voorzien van lokalen met verplaatsbare wanden waardoor op korte termijn de spoeddienst omgetoverd kan worden in twee zones: een pandemiezone en een zone voor andere pathologie.

De afdeling medische beeldvorming opent ten slotte ook een satelliet op de volledig vernieuwde spoedgevallendienst. Ze investeert daarbij in 2 nieuwe CT-scanners van de allernieuwste generatie. De aanwezigheid van een volwaardige afdeling radiologie, met bovendien een volledig gerobotiseerde röntgenzaal met een RX-toestel waarbij het gehele toestel in verschillende richtingen kan bewegen zonder dat jij als patiënt zich moet verplaatsen, is een primeur in Europa. Comfort en gemak staan hierbij centraal.

Nieuwe stille ruimte zorgt voor een moment van rust, stilte, troost en verbinding

Wie nood heeft aan een moment van rust, stilte, troost of verbinding, samen of alleen, kan voortaan terecht in de gloednieuwe stille ruimte.

Dit is een plek waar je tot rust kan komen en de stilte kan toelaten. In plaats van de kapel te vernieuwen, kozen we ervoor om een nieuwe stilteplek in te richten. Een ruimte met een hedendaagse invulling die iedereen aanspreekt, ongeacht geloof of afkomst, en die beantwoordt aan de pluralistische visie waar het ziekenhuis voor staat.

In contacten met patiënten, familie en personeel ervaren we elke dag hoe belangrijk het is om even halt te houden en te verstillen. Stilte en rust zijn essentieel om de dingen die je overkomen een plaats te geven en los te laten. In de stille ruimte kan je even op adem komen, mediteren, bezinnen, bidden, een kaarsje aansteken, de rush achter je laten, stilstaan bij jezelf of je geliefden.

Raadpleging hartfalen bundelt expertise van cardioloog en hartverpleegkundige

Tijdens de hartfalenraadpleging kom je op consultatie bij de cardioloog in combinatie met een hartverpleegkundige. De cardioloog besteedt vooral veel aandacht aan het bepalen van de diagnose en de behandeling ervan. Hij bekijkt ook de medicatie en past zo nodig aan. De hartfalenverpleegkundige begeleidt de patiënt in de nodige aanpassingen van de leefgewoonten, geeft informatie en doet de nodige communicatie naar de cardioloog toe. De hartfalenverpleegkundige vormt het centraal aanspreekpunt voor patiënt en familie, maar ook voor het intern zorgteam. Hartfalen is een chronische aandoening. Dat betekent dat het wel behandeld kan worden, maar niet genezen. Door individuele behandeling zal de patiënt veelal toch in staat zijn om dingen te doen die hij graag doet. Dagelijks vindt een overleg plaats tussen cardioloog, hartverpleegkundige, de hoofdverpleegkundige, de kinesist en sociaal-verpleegkundige om samen tot een evenwichtig zorgstructuur te komen met aandacht en begrip voor ieders taak, competentie en gevoeligheden.

De vernieuwde bezoekersparking is een feit

Gedurende enkele maanden werd er hard gewerkt aan een uitbreiding en vernieuwing van de parkeerplaatsen op de bezoekersparking. De verbouwingswerken verliepen in fases zodanig dat de bezoekersparking steeds toegankelijk bleef gedurende de werken.

Er werden maar liefst 65 extra autoplaatsen voorzien voor onze patiënten en bezoekers. Ook tellen we vandaag 20 mindervalidenparkeerplaatsen en is er een staanplaats voorzien voor busvervoer van bepaalde patiëntengroepen.

Tot slot werd de maanden nadien nog voor de nodige beplanting gezorgd op de daarvoor voorziene plaatsen op de parking.

Groepstraining zelfcontrole bij boosheid voor kinderen

Eind 2021 startte de groep kinderpsychologen van het ziekenhuis een nieuwe groepstraining zelfcontrole bij boosheid voor kinderen. Tijdens een reeks van 11 sessies leren ze kinderen tussen 9 en 12 jaar omgaan met boosheid. Vaak interpreteren deze kinderen (vaak met impulsproblemen), situaties op een negatieve manier. Mede vanuit die impulsiviteit, reageren ze dan boos tot zelfs agressief op die situatie. Tijdens de groepstraining worden hen al doende de nodige sociale vaardigheden aangeleerd die hen in de toekomst kunnen helpen zulke situaties beter te interpreteren en er anders mee om te gaan.

VR bril voetoperaties

De Intensive Devil zorgt voor een nog snellere vooruitgang van de patiënt

Onze dienst intensieve zorgen verwelkomde een gloednieuw revalidatietoestel dat de patiënt ondersteunt in zijn sta-functie. Het gaat om een elektronische statafel, ook wel ‘balance trainer’ genoemd, en is een prima hulpmiddel om de patiënt te helpen staan en zijn evenwicht te corrigeren en bewaren. Na langdurige immobilisatie is zelfstandig rechtkomen voor de patiënt initieel nog te moeilijk. Dit toestel ondersteunt de patiënt op een veilige en stabiele manier. De elektronische functie geeft als het ware een ‘sta-op’ (lift up) hulp. Op deze manier kunnen we de sta-fase stap voor stap verlengen. Dit vormt een goede voorbereiding i.f.v. het verdere revalidatietraject.